Kyrkoarbeten

Ljushållar och detaljer

I våra kyrkor finner vi mycket olika slags smidesarbeten. Det kan vara ljushållare, fönster, dopfunt , handtag, stöldsäkring av skulpturer eller andra detaljer.

Här ser ni exempel på arbeten som jag har ufört till  Starrkärr, Kilanda , Sjövik med flera.
                        Räcken, staket och gravvårdar

I kyrkor finns det gott om smidda och specialgjorda räcken, gravvårdar och staket.

Jag har utfört flera kyrkoarbeten, till exempel renoverat hela gjutjärnsinhägnaden till William Gibsons Familjegrav på Östra Kyrkogården i Göteborg. Jag har tillverkat entréräcken och grindar till Starrkärrs Kyrka, räcke till Kilanda kyrka och jag har gjort beslag till Barockorgeln till Örgryte Kyrka.